1. Reynagarður. Præstegården Reynagarður er omkring 1630 anlagt som en 4-længet gård omkring en åben brolagt gårdsplads. Den nyrestaurerede vestfløj er opført i dansk bindingsværkteknik. Den endnu eksisterende sydfløj er opført i færøsk stavteknik med samlinger, der viser, at den næppe er yngre end 1600-tallet. Munkastovan antages at være opført i middelalderen. De svære dobbeltskallede mure er af sten og skipl, en teknik der ligner teknikken fra middelalderbygningerne i Kirkebø. Bygningen gik fri af branden i 1673, men tømmerværket er sandsynligvis fornyet omkring 1700. Leigubúðin, her opbevaredes kongens indkomster, de blev betalt i naturalier. Det vides ikke, hvor gammel bygningen er, men den hører til de bygninger, der undgik branden i 1673. Tømmerværket ser ud til at være fornyet omkring 1700. Portugálið er opført 1693. Bygningen blev anvendt til vagthus med arrest i kælderen - navnet er en forvrængning af Corps de Garde. Hugget ind i væggen ses Chr. d. V's kronede monogram, årstallet 1693 og lensherren Frederik von Gabels navn. 

2. Skansapakkhhúsið, den yderste bygning på Tinganes. Den er opført omkring 1750 på gamle det batteris plads. Bygningen rummer i dag landsstyrets mødesal og kontorer. De øvrige rød-brune bygninger er alle opført efter branden 1673, det har været beboelse og pakhus og er i dag landsstyrets administrationsbygninger.
Stokkastovan er opført efter branden i lafteteknik, en yderst sjælden byggeteknik på Færøerne. Tidligere pakhus.

3. Skansin
. Man antager, at Magnus Heinason, færøsk helt og handelsmand, anlagde den første skanse på samme sted i 1580, efter en række ændringer har den i 1790 fået sin nuværende udformning. Skansen skulle, sammen med et batteri yderst på Tinganes og en skanse inden for Reynagarður forsvare handelen mod fremmede sørøvere. Under 2. verdenskrig var Færøerne besat af englændere, og de havde deres hovedkvarter op Skansen. For nogle år siden blev Skansen restaureret, der er et gammelt vagthus og to kanoner fra krigen samt nogle danske malmkanoner fra 1782.

4. Mindeplade fro nobelpristageren Niels R. Finsen, der blev født i Tórshavn. Som barn har han indridset bogstaverne NRF i klippen bag mindetavlen. Mindetavlen blev opsat i 1907 og er tegnet af arkitekt Henrik Hagemann.

5. Ved parkeringspladsen undir Glaðsheyggi står der to statuer, der forestiller en mand og en kvinde, der vender tilbage til byen med tørv og mælk.

6. Kongemindet. En basalt obelisk, tegnet af arkitekt H.C. Amberg, rejst i 1882 til minde om Chr. IX's besøg i 1874. Fra kongemindet er der en meget fin udsigt over hele byen.

7. Glade Hjørne. her midt i gågaden står en brønd med dansende børn, udført i rustfrit stål af kunstneren Fridtjof Joensen.

8. Sparekassens have. Midt i haven står en statue af en mand og en kvinde. Statuen er lavet af den færøske kunstner Janus Kamban.

9. Byrådssalen, tidligere menighedshuset, der blev indviet i 1896. Byrådet overtog bygningen for nogle år siden og har restaureret den og indrettet den til byrådssal.

10. Byrådet. Bygningen er opført af færøsk basalt i 1894. Den rummede Tórshavns Kommuneskole indtil 1955. Midt i 70'erne blev den restaureret og indrettet til rådhus.

11. Lagtingshuset, der bl.a. indeholder lagtingets mødesal. Huset blev opført af tømmer i 1856. Det er senere udvidet og ombygget. 

12. R.C. Effersøe. Portrætbusten foran lagtingshusbygningen forestiller den færøske digter R.C. Effersøe. Den blev afsløret olaidag 1933, og er udført af billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen.

13. H.N. Jacobsens Boghandel har siden 1918 haft forretning i denne trelængede, fredede bygning, der ligger i en af byens smukkeste haver. Huset blev opført i 1860 og har været realskole.

14. Havnar Kirkja blev opført i 1788 af tømmer på kampestensgrund. Den blev radikalt ombygget og udvidet i 1865, hvor den bl.a. fik større vinduer, skifertag og det høje særprægede klokketårn. Kirken blev genindviet i 1865.

15. Smiðjan í Lítluvík er en gammel smedje, som kommunen har købt og indrettet til galleri. Den er populær blandt kunstnere, så der er tit udstillinger af både færøske og udenlandske kunstnere.

16. Mettustova er et af de smukke gamle huse ude på Reyni. Huset ejes af Tórshavns Kvindeforening, der bruger det til foreningsaktiviteter. Det er opført i 1719 og restaureret omkr. 1965

17. Gongin, den gamle hovedgade i byen. Gaden er smal og malerisk, omgivet af huse fra 1800'tallet.

18. Rigsombudet. Den gamle amtmandsbolig blev opført i basalt i 1880-81. I dag rummer den kontor og privat bolig for rigsombudsmanden.

Registrer forespørgsel


CAPTCHA
Registrer » Fortryd x