Allerede i Landnamstiden blev Tórshavn samlingssted for færinger. Efter landnamsmændenes målestok var stedet fattigt, mager jord, tåget sommer, fattig på drivtømmer, ingen fuglefjelde og vanskelig at forsvare. Også havneforholdene var dårlige selv efter færøske forhold, så stedet var uegnet at bosætte sig på. Men som centrum kunne det bruges, og her samledes man derfor til ting - til domfældelse, forsoning og fælles stillingtagen. Her vedtog man omkring år 1000 at indføre kristendommen.

Denne årlige tingsamling medførte tidligt et marked, der udviklede sig til en fast handelsplads. Da øerne kom under Norge (1035) og senere under Danmark (1816) fulgte monopolhandel og embedsmændende. Disse holdt selvfølgelig til i Tórshavn, og de byggede skanser til forsvar for handelens varer. Disse aktiviteter drog flere af Færøernes fattigfolk og ejendomsløse til sig, her i Tórshavn kunne de ernære sig ved handelen, skansebyggeri og som soldater.

Mens derendnu var kongelig monopolhandel fik Niels Ryberg ret til at oprette transithandel i Vágsboth. Denne bragte nye impulser til befolkningen, der lærte sig et håndværk, lærte at salte sild og tørre klipfisk. Omkring samme tid begyndte man at udlodde oplandet til husmandsbrug til Tórshavnerne.

Da monopolhandelen blev ophævet i 1856, og man fik frihandel begyndte udviklingen at tage fat. Det færøske havfiskeri startede i Tórshavn, da de såkaldte Trappebrødre købte kutteren Fox. På grund af de dårlige havneforhold udvikledes dette fiskeri hurtigst på bygderne, og man indså, at det var nødvendigt, at Tórshavn fik en god havn og endelig i 1927 var Tórshavn Havn en realitet.

Tórshavn blev købstad 1. januar 1909 og byen udvikler sig stadig. Siden 1974 er der også sket en kommunesammen-lægning med Kaldbak, Hoyvík, Argir og Kollafjørður. I 1801 var indbyggertallet i Tórshavn 554, i 1950 10 gange så stort nemlig 5607. I dag er dette vokset til over 18.000.

Tórshavn er i dag en moderne, aktiv by med handel, industri og administration, med skoler og flere og flere muligheder for videreuddannelse, men sport og et blomstrende kulturliv. - En levende og rar by.

Registrer forespørgsel


CAPTCHA
Registrer » Fortryd x